วิธีชำระเงิน

1 ช่องทางการชำระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่าน ONLINE BANKING, ตู้ ATM หรือ นำฝากที่ธนาคารทุกสาขา ตามรายชื่อธนาคารด้านล่าง
เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว

แจ้งโอนที่ “หน้าแจ้งชำระเงิน”

น.ส.ปภิศา อ้อยรักษา

ธนาคารกสิกรไทย (K.BANK)

เลขที่บัญชี 610-2-42268-4